DÂY KÉO KHÁNG LỰC

mỗi trang
DÂY KÉO TẬP THỂ LỰC TRÊN CẠN FINIS (SLIDE DRYLAND TRAINER) NEW

DÂY KÉO TẬP THỂ LỰC TRÊN CẠN FINIS (SLIDE DRYLAND TRAINER)

– Màu Sắc/Size :   Vàng/7mm, Đỏ/9mm

– Chất Liệu :   Cao Su

1,700,000 đ
MUA NGAY
DÂY KÉO KHÁNG LỰC TRÊN CẠN FINIS DRYLAND ( NẶNG) (DRYLAND CORD)

DÂY KÉO KHÁNG LỰC TRÊN CẠN FINIS DRYLAND ( NẶNG) (DRYLAND CORD)

- Màu/Cấp độ:   Đỏ: cấp độ nặng 

- Độ Dài Dây:   230cm

950,000 đ
MUA NGAY
DÂY KÉO KHÁNG LỰC TRÊN CẠN FINIS DRYLAND ( VỪA) (DRYLAND CORD)

DÂY KÉO KHÁNG LỰC TRÊN CẠN FINIS DRYLAND ( VỪA) (DRYLAND CORD)

- Màu/Cấp độ :    Xanh Lá : cấp độ vừa

- Độ Dài Dây :   230cm

880,000 đ
MUA NGAY
DÂY DÙ TẬP KHÁNG LỰC DƯỚI NƯỚC FINIS ĐỎ (SWIM PARACHUTE)

DÂY DÙ TẬP KHÁNG LỰC DƯỚI NƯỚC FINIS ĐỎ (SWIM PARACHUTE)

– Màu Sắc/Size :   Đỏ – 8 inch

– Chất liệu :   Nylon

850,000 đ
MUA NGAY
DÂY KÉO KHÁNG LỰC TRÊN CẠN FINIS DRYLAND (NHẸ) (DRYLAND CORD)

DÂY KÉO KHÁNG LỰC TRÊN CẠN FINIS DRYLAND (NHẸ) (DRYLAND CORD)

- Màu/Cấp độ :   Vàng: cấp độ nhẹ

- Chất Liệu :   Cao Su

- Độ Dài Dây :   230cm

850,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)